Tidplanen och remisshandlingen

Senast ändrad: 29 september 2023

Remisstiden är nu avslutad och den nya campusplanen kommer att beslutas under oktober 2023.

Remisshandlingen

Här kan du läsa campusplanens remisshandling.

Tidplanen

Det här är några av hållpunkterna för att ta fram campusplanen:

2023

September: Preliminärt en presentation av campusplanen till SLU:s nya styrelse innan den fastställs av SLU (rektorsbeslut) och Akademiska Hus

Juni: Planen kompletteras med några ytterligare bilder och textbeskrivningar

April-maj: Synpunkter från remissrundan arbetades in i planen.

Mars: Den förlängda remisstiden avslutades. 

2022

December: Synpunkter från remissrundan arbetas in i planen.

28 november: Rapport från remissrundan, styrgruppsmöte.

18 november: Remisstiden var planerad att avslutas – men efter önskemål från Uppsala kommun förlängdes remisstiden till mars 2023.

16 november: Informationsmöte för medarbetare, studenter och intressenter där remissutgåvan av campusplanen presenteras.

27 oktober: Styrgruppsmöte.

12 oktober: Planen finns att ta del av för anställda, studenter och intressenter.

28 september: Campusplanen presenterades för SLU:s styrelse.


Kontaktinformation

Johan Lindersson, projektchef
Fastighetsavdelningen, SLU
johan.lindersson@slu.se, 018-67 10 32, 072-246 87 77