Det fortsatta arbetet

Senast ändrad: 22 februari 2023

Då Uppsala kommun begärde förlängd remisstid väntas beslut om planen i mars.

Remisshandlingen

Här kan du läsa campusplanens remisshandling.

Tidplanen

28 september: Campusplanen presenterades för SLU:s styrelse.

12 oktober: Planen finns att ta del av för anställda, studenter och intressenter.

27 oktober: Styrgruppsmöte.

16 november: Informationsmöte för medarbetare, studenter och intressenter där remissutgåvan av campusplanen presenteras.

18 november: Remisstiden avslutas.

28 november: Rapport från remissrundan, styrgruppsmöte.

December: Synpunkter från remissrundan arbetas in i planen.

Campusplanen fastställs därefter av SLU och Akademiska Hus. Då Uppsala kommun begärt en förlängd remisstid väntas beslut om planen i mars.


Kontaktinformation

Johan Lindersson, projektchef
Fastighetsavdelningen, SLU
johan.lindersson@slu.se, 018-67 10 32, 072-246 87 77