Välkommen att kontakta projektledningen

Senast ändrad: 29 maj 2023

Projektledning

Anna Maria Ejdeholm, projektledare, Akademiska Hus • 072-203 12 28, annamaria.ejdeholm@akademiskahus.se

Johan Lindersson, stf. projektledare, SLU • 018-67 10 32, johan.lindersson@slu.se

Fredrik Rosenhall, uppdragsansvarig Inobi

Arbetsgrupp

Petter Åkerblom, NJ-fakulteten SLU
Johan Bröjer, VH-fakulteten SLU
Olle Håstad, VH-fakulteten SLU
Emelie Wade, landskapsarkitekt SLU Alnarp
Mårten Granert-Gärdfeldt, kommunikatör SLU
Filip Svensson, kommunikatör Akademiska Hus
Johan Elfström, Uppsala kommun
Alice Johnn, studentrepresentant
Fredrik Rosenhall, arkitekt/processledare Inobi
Magnus Schön, landskapsarkitekt /hållbarhetsexpert Kod Arkitekter
Martin Livian, workshopledare/Arkitekt Probility

Styrgrupp

Maria Knutson Wedel, rektor SLU
Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
Martin Melkersson, universitetsdirektör SLU
Frida Melin, t.f fastighetschef Akademiska Hus
Emma Brihall, Studentrepresentant Sluss