Campusutveckling och förändringar i Ultunas närhet

Senast ändrad: 25 maj 2021

SLU på Ultuna planerar inte för några större förändringar när det gäller byggnader den närmsta tiden. Dock har Uppsala kommun stora utbyggnadsplaner för det kommunen kallar Södra staden vilket kommer att påverka SLU och Ultuna i högsta grad.

Ambitionen för denna webbsida är att något klargöra de planer som finns och länka till kommunens sidor där mer information finns samt att givetvis uppmärksamma de förändringar som sker på Ultuna.

Flygbild över Ultuna, foto.Foto: Mark Harris, Frozentime

I Ultunas närområde

Södra staden

Södra staden är Uppsala kommuns planer för utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik fram till 2050. Översiktsplanen beskriver sex utvecklingsområden med olika grad av blandning av bostäder, verksamheter och service. Dessa områden är Rosendalsområdet, Polacksbacken, Malma, Ulleråker, Bäcklösa/Lilla Sunnersta samt Ultuna/Norra Sunnersta.

Klicka här för fördjupad översiktsplan Södra staden

Klicka här för planprogram för Ulleråker

Klicka här för planprogram för Gottsundaområdet

Uppsalapaketet

Uppsalapaketet innehåller nya bostäder, nya järnvägsspår mot Stockholm, ny tågstation i Bergsbrunna och ny spårväg mellan Bergsbrunna och Gottsunda med spår till Uppsala resecentrum. Det är ett avtal mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala. Läs mer om Uppsalapaketet här

Campusplan Ultuna

Nu återupptas arbetet om inriktningen av utvecklingen av SLU:s verksamhet på Ultuna. Det ska till exempel klargöra SLU:s möjligheter att expandera samt framtida nyttjande av mark. SLU:s verksamhet påverkas av den expansion som Uppsala befinner sig i och stadens bebyggelse närmar sig med dess behov av kollektivtrafik, nya vägar och bostäder.

Läs mer om det arbetet här

Ny marköverenskommelse möjliggör Uppsalapaketet

Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus har träffat en överenskommelse som möjliggör en varsam utveckling av Ultuna och ett område söder om Nåntuna de kommande 30 åren. Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar byten och köp av mark för 167 miljoner kronor. Läs mer om överenskommelsen här

På Ultuna

Huset Hydra på Ultuna som rymmer studenbostäder, foto.

Nya studentbostäder i Hydra

Det kommer att finnas 91 lägenheter med plats för 132 hyresgäster i det nya studentboendet som nu håller på att göras färdiga på Ultuna. Det är Akademiska Hus som våren 2019 började bygga om det stora huset som tidigare inrymde institutionen för kemi men som har stått tomt i flera år. Läs mer om Hydra här

SLU på Ultuna

SLU:s största campusområde Ultuna ligger i de södra delarna av Uppsala. Här finns universitetsledningen, två av fakulteterna och en stor del av universitetsadministrationen. Sveriges enda universitetsdjursjukhus ligger här. Läs här hur du hittar till Ultuna och hittar här

Parkeringsplatser på Ultuna

Här hittar du en karta över parkeringsplatserna

Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Sidansvarig: mw-red@slu.se