Hoppa till huvudinnehåll

Campusplan för Ultuna

Uppsala genomgår en expansion där stadens befolkning ska växa med 70 000 invånare till år 2050, med behov ny av kollektivtrafik, nya vägar och nya bostäder. Detta påverkar SLU:s verksamhet på Ultuna.

Illustration från campusplanen för Ultuna, skiss.

Senaste informationen

Arbetet med att ta fram en campusplan för Ultunas utveckling fram till 2040 har fortskridit som planerat. Remisstiden gick ut den 18 november. Nu ska arbetsgruppen föra in adekvata synpunkter i planen. Beslut väntas i mars.

Publicerad: 11 oktober 2022 - Sidansvarig: marten.granert@slu.se
Loading…