Hoppa till huvudinnehåll

Campusplan för Ultuna

Uppsala genomgår en expansion där stadens befolkning ska växa med 70 000 invånare till år 2050, med behov av ny kollektivtrafik, nya vägar och nya bostäder. Detta påverkar SLU:s verksamhet på Ultuna.

Illustration från campusplanen för Ultuna, skiss.

Tidplanen och remisshandlingen

Arbetet med att ta fram en campusplan för Ultunas utveckling fram till 2040 är något försenad på grund av att remisstiden förlängdes till mars. Synpunkterna från remissrundan är nu bearbetade och ny campusplan kommer att fastställas under september.   

Kontakta projektledningen

Projektet leds av SLU och Akademiska Hus. Har du frågor är du välkommen att kontakta någon i projektledningen.

Vy över Ultuna, foto.

Kort om vad projektet handlar om

Campusplanen för Ultuna ska klargöra SLU:s möjligheter att expandera samt framtida nyttjande av mark. SLU:s verksamhet påverkas av den expansion som Uppsala befinner sig i.

Vy övewr Ultuna, foto.

Markägoförhållanden på och runt Ultuna

Kartor visar vem som äger vilken mark på och runt Ultuna.

Vy över Ultuna, foto.

Utbyggnadsplaner i Ultunas närhet

Läs Uppsala kommuns planprogram och översiktsplaner för Södra staden, Ulleråker och Gottsundaområdet samt Uppsalapaketet.

Vy över Ultuna, foto.
Publicerad: 29 maj 2023 - Sidansvarig: anna.bleckert@slu.se
Loading…