NordGen

Senast ändrad: 07 september 2023

Akademiska Hus har satsat i en ny byggnad för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) i Alnarp. Dåvarande landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg invigde anläggningen den 4 april 2022.

Den nya byggnaden omfattar cirka 1700 kvadratmeter fördelade på två våningsplan. Majoriteten av ytorna utgörs av kontor, men här finns även moderna laboratorielokaler och ett 300 kvadratmeter stort frölager. Byggnadens placering är strategiskt vald utifrån närheten till odlingar, växthus och den utbildning och forskning som bedrivs vid SLU. Inflyttning påbörjades i februari 2022.