Hoppa till huvudinnehåll

Vision Alnarp - projekten

Projekten - en kort beskrivning


 

Verksamhetslokaler

SLU:s verksamhet i Alnarp växer och är i behov av flera lokaler. Dessa lokaler skall vara representativa för den verksamhet som bedrivs, och spegla LTV- och S-fakulteternas hållbarhetsprofil. En god, kreativ och samarbetsinriktad arbetsmiljö för medarbetare och studenter behöver skapas. Nya lokaler och byggnader behöver vara väl integrerade med den övriga fysiska miljön i Alnarp, inkl odlingsytor, landskapsfaciliteter m m, för att skapa bästa förutsättningar för forskning, undervisning och samverkan. Målet är att byggprojektets etapp 1 är klart 2026/2027, när tågstopp i Alnarp också står färdigt.

2021 års workshopserie lägger grunden för guidande principer för de behov som finns för att skapa lokaler för framtiden. 

Läs mer om verksamhetslokaler


SLU-projekt i Alnarp

Det pågår många projekt i Alnarp utöver framtagningen av nya verksamhetslokaler. Här presenteras några. 

Akademiska Hus projekt

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Här finner du några av projekten i Alnarp. 

Lomma kommun projekt

Beslutet om en tågstation i Alnarp och köpet av mark i området innebär startskottet för en ny stadsdel i Alnarp! Här kommer boende, utbildning, innovation, forskningsnära företagande, näringsliv och rekreation vävas samman i en fantastisk livsmiljö.

kontaktillustration

Kontakter

Processledning
Karl Lövrie, Prodekan LTV
Tfn. 040-415439, 0730-242261
E-post. karl.lovrie@slu.se

Processledning
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör LTV
Telefon: 040-415434, 0761-172296
E-post: margit.nothnagl@slu.se

Koordination/projektledning
Sara Kyrö Wissler
Telefon: 0703-32 17 26
E-post: sara.kyro@slu.se,

Processadministration
Mats Svensson, koordinator 
Tfn. 040-415033, 0702-435422
E-post. mats.svensson@slu.se

Kommunikation
Anna Bleckert, kommunikationsavdelningen
Telefon: 018-672460
E-post: anna.bleckert@slu.se

Publicerad: 07 september 2023 - Sidansvarig: anna.bleckert@slu.se
Loading…