Ekofält

Senast ändrad: 07 september 2023

Möjliga placeringar av nytt ekofält på Alnarp egendoms mark. Varje yta ca 10 ha. Prioritering enligt siffror där 1 har högts prioritet och 3 har lägst.

Lönnstorps försöksstation förlorar drygt 6 ha av den ekologiskt omställda marken på Campus, som stationen använder för att bedriva ekologiska fältförsök på. Marken har Akademiska Hus sålt till Lomma kommun. Den resterande ekologiskt omställda marken på Campus som inte sålts vill Lönnstorps försöksstation fortsättningsvis bedriva forskning på.

Ekologiska fält är hårt efterfrågade för försök, och fler fält kommer att behövas i framtiden. Därför har arbetsgruppen tittat på möjliga ytor som omfattar 10 ha, på mark som ägs av SLU. 

Prioriteringen har gjorts av Erik Rasmusson, Georg Carlsson och Johannes Albertsson, efter platsbesök och diskussion tillsammans med Alexandra Nikolic och Leif Bengtsson. Bakgrund och motiv till prioriteringen:

1 – bra synlighet, nära Lönnstorp och lättillgängligt för maskiner, lämplig jordart (en del med lättare jord som lämpar sig bra för bl.a. grönsaker, en del med tyngre jord som lämpar sig bra  för bl.a. spannmål), möjlighet att samordna bevattningsinvestering med frukt- och bärfältet som ligger i direkt anslutning i nordväst

2 – lämplig jordart (större delen med lättare jord som lämpar sig för många olika grödor), nära mellangård där ytterligare ett ekologiskt omställt försöksfält finns, möjlighet att sätta in pump (saknas idag) för bevattning från befintlig brunn på Mellangård

3a och 3b – inbördes likvärdiga alternativ, bra läge nära campus, jämna fält med något tyngre jord som dock inte är optimal för grönsaker. 3a har fördelen kontra 3b att det är en helt jämn och plan yta, men nackdelen att det finns risk för stående vatten längs gränsen mot landskapslaboratoriet.