Akviferprojektet

Senast ändrad: 07 september 2023

Akviferprojektet är ett energiprojekt från Akademiska hus sida där man vill minska inköpt energi samt bidra till minskning av CO2 utsläpp. Projektet slutbesiktigades i januari 2023 och är nu klart.

Med detta projekt så kommer fjärrvärme till stor del att ersättas av värmepumpar där vi använder Alnarpsströmmen som värmekälla. Det är anledningen till att flertal borrhål och kommande pumphus kommer att växa upp inne på campus.

Entreprenader :

  • E01 - Brunnsborrning av brunnar (hösten 2020)
  • E02 - Installation av ställverk. (februari - september 2021)
  • E03 - Byggentreprenad och byggnation (februari - maj 2021)
  • E04 - Teknikentreprenad med installation av ett system för värme- och kylproduktion (april 2021- december 2021)
  • E05  - Inbyggnad av brunnshus (april 2021- december 2021)