Parkeringar Ultuna

Senast ändrad: 12 juni 2017

Nedan ser du de parkeringar som finns befintliga på Ultuna campusområde.

På servicecenter kan du som är besökare, student eller anställd vid SLU få hjälp med parkeringstillstånd/tillfälliga parkeringstillstånd.

SLU Servicecenter: servicecenter@slu.se, 018-67 24 00

Sidansvarig: infra-webb@slu.se