SLU-nyhet

Uppdaterat miljömål & bättre synlighet för miljöanalysdata

Publicerad: 23 juni 2021

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Uppdaterat miljömål

Det stöd som miljödatastöd ger till verksamheterna ska under strategiperioden 2021-2025 resultera i att åtminstone 90 % av verksamheterna som ingår i kvalitetsarbetet uppfyller SLU:s miljömål för miljöanalysen. I praktiken innebär detta att databeskrivningar (med länk till data) ska finnas tillgängliga på SLU:s öppna data-sida (https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/exempel-miljomal/). Tidigare var den fastställda nivån 80 %, men målet förnyades och ambitionen höjdes av Fomar under hösten 2020. För vår del innebär arbetet bl.a. att stödja verksamheterna i att ta fram och publicera databeskrivningarna. För att kunna uppnå miljömålet har vi, tillsammans med DCU, beviljats extra medel för att ta in kompetens att jobba med att ta fram och publicera databeskrivningar på webben. Vi har precis gått ut med en annons relaterat till detta: länk till annonsen

Bättre synlighet för miljöanalysdata

Sedan ett par år tillbaka finns en vision för tillgängliggörande av miljöanalysdata som är framtagen av vicedekanen vid den skogliga fakulteten tillsammans med miljödatastöd, och i samverkan med datavärdar och andra dataproducenter inom miljöanalysen.

Som ett konkret resultat av visionsarbetet kommer SLU:s öppna data-sida att avsevärt förbättras bl.a. genom att medel har beviljats för att ta fram nya webbsidor som möjliggör bättre synlighet och sökbarhet för miljöanalysdata på SLU:s webb. Avsikten är att utvecklingsarbetet ska komma igång redan i höst 2021.