SLU-nyhet

Tack till Göran Adelsköld och Leif Hallbäcken

Publicerad: 17 juni 2020
Avtackning Leif

Med någon veckas mellanrum under vintern avtackades två eldsjälar inom arbetet med fortlöpande miljöanalys vid SLU, Göran Adelsköld och Leif Hallbäcken.

Leif Hallbäcken har under 38 år på SLU, dels bedrivit forskning men på senare år tog drivet för god datahanteringen överhand och Leif har lett flera initiativ med tillhörande IT-projekt. Det har såklart inte varit lätt eller enkelt alla gånger men ett metodiskt och indkluderande arbetssätt har gett resultat och det Miljödatastöd som vi har idag.

Göran Adelsköld har varit ett nav dels inom miljöanalysen på SLU under flera år, men har också fyllt en viktig funktion som SLU: s företrädare gentemot externa myndigheter och uppdragsgivare. Hans skarpa ögon för detaljer och klokskap har hjälpt till att guida oss i en ibland snårig omvärld bestående av svårtolkade regeringsuppdrag, remisser och mycket annat.

Vi alla kan bara säga tack för alla dessa år och för det ni byggt upp som vi nu får förmånen att förvalta vidare. Önskar er båda en utvecklande, rolig, spännande tid framöver!