SLU-nyhet

Sammanslagning av Miljödatastöd och DCU

Publicerad: 23 juni 2021

Miljödatastöd + DCU = Sant! Det har tagit lite tid men fr.o.m. 1 juli utgör Miljödatastöd och DCU tillsammans den nya enheten ”Data Management Support” (DMS).

Rektor har beslutat att från den 1 juli inrätta sekretariatet för forsknings- och miljödatahantering, Data Management Support (DMS) genom en sammanslagning av sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata, Data Curation Unit (DCU) och Miljödatastöd (MDS).

Motivet till beslutet om en sammanslagning är att Miljödatastöd och DCU har delvis överlappande uppdrag att långsiktigt arbeta för att SLU:s forsknings- och miljödata är väl beskrivna och tillgängliga för vidare användning. Genom att organisationsmässigt slå ihop dessa funktioner samordnas därmed viktiga kompetenser och ger en större kritisk massa inom området och ett mer enhetligt och starkare stöd till både universitetets miljöanalys- och forskningsverksamhet.

Länk till rektorsbeslutet i public360