SLU-nyhet

Plattform för öppna data

Publicerad: 18 september 2018

Är ni i behov att tillgängliggöra data men saknar plattform för detta?

På Miljödatastöd tillhandahåller vi möjligheten till kostnadsfri publicering av data med hjälp av verktyget PX-webb (som utvecklas och tillhandahålls av SCB). På SCB:s webb finns exempel på hur det kan se ut, likaså finns en testsida för SLU-data på vår egen server. Det räcker att ni kan ta ut data i tabellformat, exv. från en databas, som underlag för publicering. En stor fördel med verktyget är det inbyggda stödet för API:er. Hör av er om ni vill veta mer!