SLU-nyhet

Personal vid Miljödatastöd

Publicerad: 13 december 2018

David Alger, som arbetat som verksamhetsutvecklare 50% sedan 2008 vid Miljödatastöd och den tidigare dataplattformen SRH (skoglig Resurshushållning), återgår vid årsskiftet till arbetet som systemutvecklare vid Riksskogstaxeringen på heltid. David har bl.a. arbetat med koordinering av SLU:s årliga deltagande i myndighetsgemensamma Hack för Sweden samt med ”öppna data” frågor inte minst inom framtagning av den nya versionen av kvalitetsguiden 2.3. Vi tackar David för hans engagemang i Miljödatastöd!


Kontaktinformation