SLU-nyhet

Ny medarbetare i miljödatastöd

Publicerad: 17 juni 2020
J Logue

Sedan årsskiftet är Jürg Brendan Logue ny verksamhetsutvecklare inom Miljödatastöd.

Jürg har varit forskare fram till nyligen med postdoktorat vid Linnéuniversitetet, Science for Life Laboratory, Lunds universitet och Uppsala universitet. Han har en filosofie doktorsexamen i biologi (med inriktning mot limnologi) från Uppsala universitetet och en magisterexamen i miljövetenskap från ETH i Zürich.

Under våren har Jürg genomfört ett antal virtuella besök hos ett några verksamheter för att lära känna miljöanalysen närmare. Jürg har även tagit ansvaret för arbetet med att uppdatera SLU: s öppna data sida med databeskrivningar, för att genomföra det behöver han er hjälp, läs mer om det här.

Vi ställde några frågor till Jürg om hans första tid i Miljödatastöd. 

Vad var det som lockade med tjänsten som verksamhetsutvecklare på SLU?

Olika saker faktiskt. Att kunna hjälpa till att bygga upp och utveckla en verksamhet lät superintressant. Sen tänkte jag att mitt sätt att arbeta och mina färdigheter passar bra ihop med vad förväntas i tjänsten.

Hur är din upplevelse av dina första 6 månader?

Många nya intryck. Ett nytt arbetsvokabulär. Det sker mycket kommunikation på daglig basis (mer i jämförelse med att vara forskare). Sammantaget mycket intressanta arbetsuppgifter.

Vad har du för förväntningar på ditt uppdrag?

Att vara till stor hjälp som möjligt. Att göra livet enklare för våra forskare och verksamma inom miljöanalys gällande datahantering och relevanta regelverk.

Vilken relation har du till datahantering och (forskar/miljöanalytiker)stöd?

Tja, som forskare arbetade jag med data dagligen; både med mindre men också större datamängder (som mikrobiell ekolog) och med flera projekt samtidigt. Detta krävde uppenbarligen någon slags datahantering. Emellertid har jag länge varit en förespråkare för öppen tillgång, öppna data och öppen vetenskap. Gällande stöd så är det något som alltid har fallit sig naturligt för mig. 

Du har en bakgrund som forskare, när visste du att du ville bli forskare?

Jag tror att idén om att bli forskare kom under mitt examensarbete. Jag gillade helt enkelt de olika arbetsuppgifterna som ingår i forskning; att vara i fält, i labbet och sitta vid datorn för att analysera data såväl som att skriva. Under fältarbetet för mitt examensarbete så kunde man inte önska sig en mer storslagen miljö. Högt uppe i de schweiziska bergen, omgiven av glaciärer, sjöar, bäckar…och stenbockar.

Vad kommer bli dina starkaste bidrag till MDS?

Jag tror att min förmåga att tänka över gränser/discipliner, och det faktum att jag lätt kan relatera till forskare och verksamma inom miljöanalys – i och med min forskningsbakgrund.

Var är MDS/DCU om fem år?

Jag hoppas att MDS och DCU kommer att vara ett nationell och internationellt ”powerhouse” gällande öppen vetenskap.

Relaterade sidor: