SLU-nyhet

Kvalitetsarbetet under 2019

Publicerad: 13 december 2018

Vi kommer fortsatt att jobba med stöd till verksamheterna i förbättringsarbetet, bl.a. är det aktuellt för er att revidera och göra nya åtgärdsplaner, inte minst för att klara av att uppfylla det nya miljömålet för miljöanalysen till 2020. I nya kvalitetsguiden finns ett särskilt avsnitt som beskriver vad miljömålet innebär. Under hösten har vi hållit ett webbinarium som berörde just detta. Tag gärna kontakt med oss om ni vill ha hjälp eller bollplanka era åtgärdsplaner.

Nytt för 2019 blir att vi kommer göra en revision av ca 10 stycken verksamheter särskilt vad gäller uppfyllande av kraven för Lagra- och Tillhandahållande-processerna (baserat på tidigare mål samt krav i kvalitetsguiden 1.3). Vi återkommer i början på nya året med mer detaljer om denna uppföljning.


Kontaktinformation