SLU-nyhet

Final för arbete med kvalitets- och miljömål 2016-2018

Publicerad: 13 december 2018

Vid årsskiftet hoppas vi nå målet att den största delen av verksamheterna som deltar i kvalitetsarbetet har gjort klart de åtgärder som har identifierats.  Läget vid halvårsskiftet såg inte odelat positivt ut då det var enbart ca 60% som var klara med periodens åtgärdsarbete. Miljödatastöd kommer påbörja arbetet med att sammanställa statistik för kvalitetsarbetet den 7/1-19, så fram till dess kan verksamheterna uppdatera sina självvärderingar genom att kryssa i/uppdatera  alla åtgärdade krav. Det är viktigt att ni gör detta för att det ska synas i statistiken och inte nöjer er med att ”bara” kvittera utförda åtgärder i er åtgärdsplan. Hör av er till Mikaela om ni behöver assistans med detta.


Kontaktinformation