SLU-nyhet

Åtgärdsarbetet ska vara färdigt till årsskiftet

Publicerad: 18 september 2018

Hur ligger ni till på institutionerna?

Vid årsskiftet 2018/2019 ska samtliga verksamheter som deltar i arbetet ha gjort klart sina åtgärder för att uppnå grundläggande kvalitetsnivå. Vid halvårsskiftet hade ca 60% gjort klart, men det återstår ca 40% dvs. ca 30 verksamheter (Se status i tabellen nedan). I vanlig ordning kan ni ta kontakt med oss i Miljödatastöd om ni har frågor om åtgärdsarbetet.

Institution Antal klara verksamheter Ej klara
Stad och land - 1
Artdatabanken 4 -

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

4 -

Enheten för skoglig fältforskning

2 3

Institutionen för akvatiska resurser

4 19

Institutionen för ekologi

1 2

Institutionen för kliniska vetenskaper

1 -

Institutionen för mark och miljö

7 1

Institutionen för skoglig resurshushållning

5 2

Institutionen för vatten och miljö

12 4

Institutionen för vilt, fiske och miljö

3 -

Skoglig mykologi och växtpatologi

1 -
  44 st (58%) 32 st (42%)

Vicerektor miljöanalys/miljödatastöd kommer under hösten göra avstämning med institutionerna om kvalitetsarbetet och datahanteringsfrågor.


Kontaktinformation