SLU-nyhet

Miljödatastöd har flyttat till SLU-biblioteket och har fått en ny verksamhetsutvecklare!

Publicerad: 03 september 2018

Sedan i mars i år är Miljödatastöd organisatoriskt placerade på SLU-biblioteket, där redan sekretariatet för publicering och arkivering av forskningsdata (DCU) ingår

En fördel med detta är att Miljödatastöd och DCU lättare kan koordinera sina intresseområden och aktiviteter i.o.m. att dessa ofta överlappar, såsom god (miljö)datahantering, öppna data m.m. gentemot både forskare och medarbetare inom miljöanalys. Vi kan också samutnyttja personal vilket bl.a. leder till en god kunskapsdelning av våra verksamheters aktiviteter.

Sedan augusti arbetar Ida Taberman i Miljödatastöd på halvtid. Hon arbetar, som oss andra i Miljödatastöd, som verksamhetsutvecklare. Ida kommer senast från den nationella infrastrukturen SITES, och har under flera år arbetat praktiskt med datahanteringsfrågor och tillgängliggörande av data från verksamheter kopplade till de olika fältstationerna som ingår i infrastrukturen. Datahanteringsarbetet har där bland annat handlat om datakvalitet och möjlighet till återanvändning av data från mätprogram och forskningsdata. Hur verksamheter kommunicerar och marknadsför insamlade data för att möjliggöra återanvändning har också varit en av Idas tidigare arbetsuppgifter. 


Kontaktinformation