SLU-nyhet

Miljödatastöds kontaktlista

Publicerad: 17 juni 2020

Miljödatastöd vill försäkra sig om att vi har rätt kontaktuppgifter till er i verksamheterna!

Vid de uppföljande samtalen under hösten 2019 blev vi uppmärksammade på att personal i olika miljöanalysverksamheter har förändras, vilket såklart är en naturlig process i projekt. Inom Miljödatastöd har Leif gått i pension och trots gedigen överlämning vill vi säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till er.

Ett motsvarande arbete behövs för flera verksamheter som ingår i kvalitetsarbetet, vi kommer under året göra insatser för att uppdatera med rätt ansvarig/kontaktperson.

Meddela oss via mail till mikaela.asplund@slu.se eller jurg.brendan.logue@slu.se om personer byter uppdrag och roller inom verksamheten och eftersom det är prefekten på institutionen (eller motsvarande) som är ansvarig vill vi gärna att den kontakten är rätt också.

Tack för hjälpen!