SLU-nyhet

Initiativ från DIGG angående tillgängliggörande av information och licenser för data

Publicerad: 17 juni 2020
DIGG

Under våren 2020 inhämtade Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, synpunkter på ett utkast till Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande.

Avsikten med principerna är att det ska bli lättare för offentlig förvaltning att göra information tillgänglig för andra att använda. Verksamheter ska utifrån principerna få hjälp att sätta upp tekniska, organisatoriska och juridiska förutsättningar som underlättar tillgängliggörande och användning av offentlig information, det vill säga all typ av information inom offentliga verksamheter.

Principerna består av följande rubriker:

  • Använd öppna standardiserade licenser.
  • Erbjud information avgiftsfritt.
  • Erbjud information utan krav på registrering.
  • Beskriv och synliggör information.
  • Tillgängliggör information efter användarnas behov.
  • Erbjud aktuell, komplett och uppdaterad information.
  • Använd maskinläsbara, öppna och standardiserade format, stabila adresser och unika identifierare.
  • Erbjud ändamålsenlig dokumentation.
  • Uppmuntra till användning och återkoppling.

Efter sommaren kommer DIGG sannolikt, i samverkan med Patent- och registreringsverket (PRV), att presentera ett förslag på öppna licenser för data. Vi i Miljödatastöd ser gärna att flera på SLU responderar på förslagen så hör av er om intresse finns att ge input framgent genom Miljödatastöd.