SLU-nyhet

Databeskrivningar till SLUs öppna data sida

Publicerad: 17 juni 2020

Ett fokusområde för kvalitetsarbetet 2020 är att uppdatera eller skapa databeskrivningar på SLUs webbsida för öppna data. Jürg har skickat ut en mall, hur går det för er?

Målet är att minst 80 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete för datahantering inom fortlöpande miljöanalys ska tillhandahålla, senast vid utgången av år 2020, öppna data på webben enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering (punkt 5.4 i den nya kvalitetsguiden version 2.4). Och i anslutning till data ska det finnas en beskrivning så att data ska kunna förstås och återanvändas.

Arbetet med databeskrivningarna leds av Jürg som har skickat ut e-post med instruktioner till samtliga verksamheter som ingår i kvalitetsarbetet. Till er som tidigare haft en beskrivning på SLU:s webbsida för öppna data är det läge att uppdatera era beskrivningar och för ni som saknar är det dags att skapa en sådan beskrivning. I båda fallen, ska rekommendationen följas och den förberedda mallen användas.

E-post har skickats via Jürg, återkom till honom om ni har frågor!