Ledningsstöd

Senast ändrad: 04 oktober 2021

Ledningsstöd till fortlöpande miljöanalys finns i huvudsak vid planeringsavdelningen och vid fakultetskanslierna.

Arbetet inom ledningsstödet innebär bland annat att fungera som sekreterare för SLU:s beredande organ för fortlöpande miljöanalys, Fomar, Foman och utskott. Du kan alltid vända dig till någon av oss när du har frågor som rör fortlöpande miljöanalys. Har vi inte svaret kan vi ofta hänvisa dig vidare.