Kommunikationsstöd för SLU:s miljöanalys

Senast ändrad: 04 oktober 2021

Kommunikationsavdelningen ger kommunikationsstöd till verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys.

Kommunikationsstödet till SLU:s miljöanalys är främst strategiskt och riktat till miljöanalysledning och programkoordinatorer. Det handlar om att löpande utveckla en universitetsgemensam kanalmix och insatser som passar miljöanalysens målgrupper. En framgångsfaktor är ett väl fungerande samarbete med kommunikatörer på institutioner, centrumbildningar och plattformar.

Insatserna är främst inriktade på att möta behov bland miljöanalysens externa målgrupper: yrkesverksamma inom miljö- och naturvård, samarbetspartners och finansiärer, media och intresserad allmänhet (med undergrupper fritidsengagerade medborgarforskare och öppna data-användare). I fokus är kunskap och resultat från SLU:s miljöanalys och relaterad forskning.

Under 2021 prioriterar vi

Vi bevakar även fokusarbetet kring jordbrukslandskapets frågor och arbetet med en ny söksida för miljöanalysdata på externwebben. 

Exempel på universitetsgemensamma kanaler för miljöanalysen:

Exempel på ortsaktiviteter och insatser:

Exempel på externa samverkansprojekt där kommunikationsstödet medverkar:

Fakta:

Kommunikationsstödet till SLU:s miljöanalys är placerat på kommunikationsavdelningen, enheten för extern kommunikation och marknadsföring, med enhetschefen som personalansvarig.

Kommunikationsstödet till SLU:s miljöanalys sker på uppdrag av vicerektor för samverkan och miljöanalys samt rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar) enligt årlig verksamhetsplan. Planen revideras löpande i dialog med vicerektor och chefer inom kommunikationsavdelningen.