Miljödatastöds seminarier

Senast ändrad: 02 september 2020
Seminarium

Här presenteras seminarier och workshops som genomförs i Miljödatastöds regi. Vissa av aktiviteterna videoinspelas så du kan titta på dem i efterhand, se länkar under rubriken för Presentationsmaterial.

Seminarier 2020

Datum

Ämne

Innehåll & medverkande

Presentationsmat.
/Videolänk

28/1

Webbinarium

Miljömål för publicering av data och tillhörande databeskrivning

Leif Hallbäcken och Mikaela Asplund

Film från webbinariet

Seminarier 2019

Datum

Ämne

Innehåll & medverkande

Presentationsmat.
/Videolänk

2/10

Webbinarium

Kvalitetsarbetet 2.0 i SLU:s miljödatahantering 

Leif Hallbäcken och Mikaela Asplund

Film från webbinariet

Seminarier 2018

Datum

Ämne

Innehåll & medverkande

Presentationsmat.
/Videolänk

6/11

Webbinarium

Kvalitetsarbetet 2.0 och den ständiga förbättringen

Leif Hallbäcken, Mikaela Asplund och David Alger
Miljödatastöd

Film från webbinariet

5/6

Webbinarium

Hur påverkas SLUs miljöanalys av GDPR och senaste nytt på kvalitetsarbetesfronten

Leif Hallbäcken och Mikaela Asplund
Miljödatastöd
Erik Stavegren (universitetsjurist)

Film från webbinariet

Seminarier 2016

Datum

Ämne

Innehåll & medverkande

Presentationsmat.
/Videolänk

21/10

Progfika: "Time, time, time". Time-management, verktyg, filosofi m.m.

David Alger
Miljödatastöd

 

9/9

Progfika: "Sofware Architecture vs Code" (Simon Brown video)

David Alger
Miljödatastöd

https://youtu.be/9noJwoIivV8

17/6

Progfika: "How complex things seem to get when I'm trying to keep it simple (stupid)…"

David Alger
Miljödatastöd

 

2/6

Webbinarium om genomförande våren -16

Leif Hallbäcken,
Mikaela Asplund
Miljödatastöd

Presentation

Videolänk

20/5

Progfika: "Agile is Dead" (första 28min)

Mikaela Asplund
Miljödatastöd

https://youtu.be/a-BOSpxYJ9M

 19/5

Webbinarie Utvärdering av kvalitetsarbetet

Leif Hallbäcken,
Mikaela Asplund
Miljödatastöd

Presentation

Videolänk

8/4

Progfika: ”Bruce Lee and the essence of Agile”

David Alger
Miljödatastöd

https://youtu.be/ALRFmK1C-Us

4/3

Progfika: GET-projektet

Mats Högström
Institutionen för Skoglig resurshushållning, 
GIS-stöd

 

Seminarier 2015

Datum

Ämne

Innehåll & medverkande

Presentationsmat. /Videolänk

10/12

webbinarium 5: Uppsamling inför slutförandet

Uppsamling inför slutförandet av självvärdering och planeringsdokument. Hur går vi vidare.

Film från webbinarie 5

3/12

Föredrag Miljöanalysdagen: Hur utvecklar vi kvaliteten i SLU:s datahantering? 

Mikaela Asplund
Miljödatastöd

Presentation

3/12

Workshop Miljöanalysdagen: Hur utvecklar vi miljödatahanteringen vid SLU?

Mikaela Asplund
David Alger
Miljödatastöd

Presentation
Alla processerna
Anteckningsunderlag

26/11

Webbinarium 4: Uppföljning och uppdatering + frågor

Webbinarium 4: Uppföljning och uppdatering + frågor

Film från webbinarie 4

19/11

Progfika: "Re-imagening work"

David Alger
Miljödatastöd

Videoklipp: https://youtu.be/G11t6XAIce0

29/10

Webbinarium 3: 
Hur man gör en åtgärdsplan och processvis bedömning + frågor

Planeringsdokument för åtgärder. Vad är en åtgärdsplan och hur gör man en sådan.

Film från webbinarie 3

16/10

Progfika: Agil utveckling

David Alger
Miljödatastöd

Videoklipp: https://youtu.be/502ILHjX9EE

24/9

Webbinarium 2: Självvärdering och frågor på innehållet

Att arbeta i formulär och frågor om krav i Styrprocessen spec. dokumentation

Film från webbinarie 2

17/9

Progfika: Enhetstestning

Peder Axensten
Inst f skoglig resurshushållning, Fjärranalys

 

27/8

Webbinarium 1: Uppstart av kvalitetsarbete

Leif Hallbäcken
Mikaela Asplund
Miljödatastöd

Presentation
Film från webbinarie 1

22/4

Workshop: Datavärdskap och samverkan vid SLU

Katarina Kyllmar (MDS)
Mikaela Asplund (MDS)
David Alger (MDS)
Leif Hallbäcken (MDS)
Göran Adelsköld
Göran Ståhl
Stefan Andersson
Lars Sonesten
Pernilla Rönnback
Andreas Rudh
Jonas Sandström
Anders Kinnerbäck
Hans Gardfjell
Johan Stendahl
Ola Löfgren
Kjell Bolmgren
Lena Tranvik
Johan Alfredéen
Anna-Lena Axelsson
Per Nilsson

 

20/3

Progfika: TILDA: Delivering Open Data for SLU, Archiving and our journey with CKAN

Timothy Giles
IT-avdelningen

 

13/2

Progfika: Open Data – "we need a geek perspective!"

David Alger
Miljödatastöd

 

Seminarier 2014

  • 2014-04-12. Progfika: SNIC och SNIC Cloud. Daniel Petersen, HPC2N.
  • 2014-05-19. Webbinarium kvalitetsarbetet. Leif Hallbäcken och Mikaela Asplund, Miljödatastöd.
  • 2014-04-29. Progfika: Enhetstestning. Patrik Norman, Institutionen för Skoglig Resurshushållning.
  • 2014-03-04. Progfika: "But it used to work on my computer". David Alger, Miljödatastöd.
  • 2014-02-28. Progfika: Choosing a Solution. David Alger, Miljödatastöd.
  • 2014-01-01. Progfika: Systemförvaltning och PM3. Saskia Sandring, Institutionen för Skoglig Resurshushållning.