Medarbetare i Miljödatastöd

Senast ändrad: 17 maj 2021

Välkommen att kontakta någon av oss verksamhetsutvecklare!

 

Mikaela Asplund Verksamhetsutvecklare, koordinator Miljödatastöd

(Fil Mag) Systemvetare Informatik 

Medverkar i utveckling av SLU:s data- och metadatahantering genom att samverka med interna och externa kontakter i datahanteringsfrågor. Ingår i, förutom Miljödatastöd, SLUs Data Curation Unit (DCU).  Metadataansvarig i SLU:s implementation av Inspire-direktivet vars fokus är att tillgängliggöra geodata.

Ida Taberman Verksamhetsutvecklare

(Fil Mag) Naturgeograf

Arbetar inom miljödatastöd och digital curation unit (DCU) vid SLU med verksamhetsstöd i datahanteringsfrågor, främst inom metadata med uppdrag att samverka internt och externt inom området. 

Jürg Brendan Logue Verksamhetsutvecklare

J Logue

(Fil Mag) Miljövetare och (Fil Dok) Biolog (Limnologi och Mikrobiologi)

Ingår i SLU:s verksamheter Miljödatastöd och Data Curation Unit (DCU) med uppdraget att utveckla och medverka i SLU:s arbete inom datahantering (open science/open data) genom samverkan med interna och externa aktörer.