Medarbetare i Miljödatastöd

Senast ändrad: 12 mars 2020

Välkommen att kontakta någon av oss verksamhetsutvecklare!

 

Mikaela Asplund Verksamhetsutvecklare (samordnare)

(Fil Mag) Systemvetare Informatik 

Medverkar i utveckling av SLU:s data- och metadatahantering genom att samverka med interna och externa kontakter i datahanteringsfrågor. Ingår i SLUs Data Curation Unit (DCU) och deltar som verksamhetsrepresentant i utvecklingen av TILDA.  

Metadataansvarig i SLU:s implementation av Inspire-direktivet vars fokus är att tillgängliggöra geodata.

Ida Taberman Verksamhetsutvecklare

(Fil Mag) Naturgeograf

Arbetar inom miljödatastöd och digital curation unit (DCU) vid SLU med verksamhetsstöd i datahanteringsfrågor, främst inom metadata med uppdrag att samverka internt och externt inom området. 

Jürg Brendan Logue Verksamhetsutvecklare

(Fil Mag) Miljövetare och (Fil Dok) Biolog (Limnologi och Mikrobiologi)

Ingår i SLU:s verksamheter Miljödatastöd och Data Curation Unit (DCU) med uppdraget att utveckla och medverka i SLU:s arbete inom datahantering (open science/open data) genom samverkan med interna och externa aktörer. 

Sidansvarig: fomakansli@slu.se