Om Miljödatastöd

Senast ändrad: 30 augusti 2018

Välkommen att kontakta någon av oss verksamhetsutvecklare!

 

Leif Hallbäcken

 

 

Leif Hallbäcken Föreståndare
(FD) Systemekolog, leg. lärare och bio-geovetare

Ansvarar för miljödatastöds verksamhet att främja verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete inom datahanteringen inom fortlöpande miljöanalys. Kontakter internt och externt för samverkan samt koordinerar övergripande datatillgänglighets- och datavärdskapsfrågor.

leif.hallbacken@slu.se, 018-673829, 072-5229884

 

David Alger

 

 

 

David Alger Verksamhetsutvecklare
(MSc) Systemvetare (Computing systems and software engineering) och informatiker.

Stöd för utveckling och samverkan inom systemutveckling och projektledning. System för metadatahantering, tillgängliggörande av data, webbservices och databaser.

david.alger@slu.se, 090-786 82 07

 

 

 

Ida Taberman Verksamhetsutvecklare
(Fil Mag) Naturgeograf

Arbetar inom miljödatastöd och digital curation unit (DCU) vid SLU med verksamhetsstöd i datahanteringsfrågor, främst inom metadata med uppdrag att samverka internt och externt inom området. 

Ida.Taberman@slu.se, 090 786 82 16, 070 587 61 65

 

 

 

 

Mikaela Asplund Verksamhetsutvecklare (bitr. föreståndare)
(Fil Mag) Systemvetare (Informatik) 

Medverkar i utveckling av SLU:s data- och metadatahantering genom att samverka med interna och externa kontakter i datahanteringsfrågor. Ingår i SLUs Data Curation Unit (DCU) och deltar som verksamhetsrepresentant i utvecklingen av TILDA.  

Koordinerar SLU:s implementation av Inspire-direktivet (Infrastructure for Spatial Information in Europe) vars fokus är att tillgängliggöra geodata.

mikaela.asplund@slu.se, 090-786 83 21

Sidansvarig: fomakansli@slu.se