Kontakta GIS-stöd

Senast ändrad: 25 maj 2020

Mats Högström, telefonanknytning 83 63, Mats Högström (Umeå)
Profilområden: Föreståndare, infrastruktur, data, programlicenser, karttjänster

Jonas Jonzén, telefonanknytning 83 49, Jonas Jonzén (Umeå)
Profilområden: Laserdata, rasterdata, ArcMap, FME

Jakob Lagerstedt, telefonanknytning 31 77, Jakob Lagerstedt (Alnarp)
Profilområden: Open source, infrastruktur, systemutveckling, data

Anders Larsolle, telefonanknytning 34 46, Anders Larsolle (Ultuna)
Profilområden: ArcMap, ArcGIS Online, ESRI Virtual Campus självstudiekurser

Funktionsbrevlåda: gis-support@slu.se