Temadag

Senast ändrad: 26 april 2017

Boka in den 13 september 2017 för årets miljöanalysdag, tema klimat. Mer information kommer.

Miljöanalysdagen 2015 gick av stapeln den 3 december i Umeå. Temat var Skog till hav – miljöanalys då, nu och i framtiden. Dagen bjöd på föredrag om olika aspekter av temat och parallella gruppdiskussioner.

Under Miljöanalysdagen 2015 blickade vi tillbaka på närmare hundra år av miljöanalys i skog och hav, men spanade också in i framtiden. Dagen bjöd på föredrag, utställning och parallella verkstäder. Här kan du ta del av dokumentation från dagen.

Eftermiddagens parallella verkstäder handlade om flera spännande ämnen. Dokumentation från verkstäderna kommer att läggas ut nedan allt eftersom.

Sedan år 2007 ordnar rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar) en årlig temadag. Har du idéer om föredragshållare eller teman för miljöanalysdagen? Ta kontakt!

Återupplev tidigare temadagar!

Temadag miljöanalys 2014 (Smartare miljöanalysmetoder)

Temadag miljöanalys 2013 (Ekosystemtjänster)

Idébuss miljöanalys 2012 (Umeå, Uppsala, Alnarp och Lysekil)

Temadag miljöanalys 2011 (Vatten och internationalisering)

Temadag miljöanalys 2010 (webben)

Interna fomadagen 2009 (Förbättrad dialog och nya mål)

Dokumentation från interna temadagen om fortlöpande miljöanalys 2009-11-17

Förbättrad dialog och nya mål

Över 80 nyfikna och engagerade SLU:are deltog i temadagen om fortlöpande miljöanalys (foma). Arrangör var SLU:s råd för fortlöpande miljöanalys.

Inbjudan [pdf]
Program [pdf]
Så försökte vi göra fomadagen klimatsmartare [pdf]
Deltagarlista [pdf]

Presentationer före paus

Göran Ståhl, vice rektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid SLU inleder med "Nya mål och intern kraftsamling för SLU:s fortlöpande miljöanalys".
Se föredraget. Speltid 17 min 35 sek.
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf]

Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken vid SLU talar om "Så stödjer SLU frågor om biologisk mångfald under Sveriges ordförandeskap i EU".
Se föredraget. Speltid 12 min 36 sek.
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf]

Pernilla Christensen, analytiker vid NILS inom SLU berättar om "Behövs ett framtida fomaprogram om Fjäll/Arktis".
Se föredraget. Speltid 9 min 57 sek.
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf]

Martin Wierup, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, berättar om "Foma-program för livsmedel - behov, motiv och förslag".
Se föredraget. Speltid 14 min 48 sek.
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf]

Utvärdering: Möten och interkommunikation

På ett par blädderblock kunde deltagarna dela med sig av sina åsikter om möten och interkommunikation.

Bild 1, frågor och svar om möten
Bild 2, frågor och svar om internkommunikation
Bild 3, några förbättringsförslag

Filmad enkät: Vad är fortlöpande miljöanalys?

Några av deltagarna svarade i pausen på en fråga i "heta stolen".
Tio röster om vad fortlöpande miljöanalys är. Speltid 3 min 23 sek.

Presentationer efter paus

Pirjo Körsén, Miljödepartementet talar om "Miljömålsutredningen och dess konsekvenser".
Se föredraget. Speltid 27 min 39 sek. 
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf]

Tina Zethreus, chef SLU:s informationschef talar om "Att bygga relationer med media och allmänhet, internationalisering av vetenskapskommunikation, goda exempel".
Se föredraget. Speltid 15 min 44 sek. 
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf]

Johannes Dyring, VD för SLU Holding berättar om "Från idé till innovation, att bygga relationer med industri, goda exempel".
Se föredraget. Speltid 14 min 6 sek. 
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf]

Anders Esselin, kommunikationsstrateg och kommunikatör för Future Forest, SLU, berättar om "Att bygga relationer med intressenter och brukare, goda exempel".
Se föredraget. Speltid 13 min 48 sek. 
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf] 

Presentationer från eftermiddagens verkstäder

Aktuella frågor dataplattformarna  [pdf]
Inspire-direktivet och rumsliga data  [pdf]
Framgångsrik samverkan och dialog mellan regionala och nationella miljöaktörer, exemplet "Lill-Nils"  [pdf]

Interna fomadagen 2008

Program och deltagare

Inledning

SLU:s fortlöpande miljöanalys: Nuläge och framtidsstrategi, Göran Ståhl, SLU:s vicerektor och ansvarig för verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys.

Tre nedslag i etablerad verksamhet – så har vi bidragit till bättre beslutsunderlag

Program biologisk mångfald, Mora Aronsson koordinator för programmet
Program organiska risksubstanser och metaller, Jenny Kreuger, koordinator för programmet
Program jordbrukslandskap, Johan Svensson programchef för NILS, nationell inventering av landskap i Sverige 

Tre nedslag i nyare verksamhet – hur kan vi bidra till bättre beslutsunderlag?

Program djurhälsa, Agneta Oskarsson, koordinator för programmet Program vilt, Fredrik Dahl, koordinator för programmet
Program bebyggd miljö, Jesper Persson, koordinator för programmet

Perspektiv på internationellt miljösamarbete

Några projekt om biologisk mångfald och skog, Tor-Björn Larsson, EEA (European Environment Agency)

Eftermiddagens diskussioner

Sammanfattningar

Temadag 2007

Fortlöpande miljöanalys - nuläge och visioner om utvecklingsvägar

Program
Inbjudan

Globalisering, klimatförändringar och ökade anspråk på naturresurserna ställer nya krav på helhetstänkande när morgondagens principer för hållbar naturförvaltning utvecklas. Den fortlöpande miljöanalysen har en nyckelroll att leverera faktaunderlag till politiker och andra beslutsfattare. SLU har under drygt 10 år utpekat området som en egen verksamhetsgren, i synergi med forskning och utbildning. SLU vill nu ta steget vidare och göra den fortlöpande miljöanalysen än mer samhällsrelevant. Den 14 november arrangerade SLU en temadag där nuläget presenterades och utvecklingsvägar och prioriteringar diskuterades.

Presentationer

Program och nedslag i preliminärt strategiförslag (Ewa Bringmark)
Övergripande om fortlöpande miljöanalys (Torgny Widerholm)
Sjöar och vattendrag (Mats Wallin)
Skog (Anna-Lena Axelsson)
Klimatpåverkan (Erik Karltun)
Organiska risksubstanser och metaller (Jenny Kreuger)
Vilken roll kan SLU spela i en föränderlig omvärld (Johan Bodegård)

Workshop

Om dagens workshop (Göran Ståhl)
Sammanfattning workshop 2007 (Göran Ståhl m.fl.)

Folder

Fortlöpande miljöanalys - Highlights november 2007

Workshop 2006

Sammanfattning workshop 2006 (Göran Ståhl m.fl)

Sidansvarig: plan-web@slu.se