Temadag

Senast ändrad: 13 mars 2017 - slu.se

Boka in den 13 september 2017 för årets miljöanalysdag, tema klimat. Mer information kommer.

Miljöanalysdagen 2015 gick av stapeln den 3 december i Umeå. Temat var Skog till hav – miljöanalys då, nu och i framtiden. Dagen bjöd på föredrag om olika aspekter av temat och parallella gruppdiskussioner.

{Bildspel} 

Bilder från föredrag och mingel under Miljöanalysdagen 2015. Foto: Jenny Svennås- Gillner, SLU.

Under Miljöanalysdagen 2015 blickade vi tillbaka på närmare hundra år av miljöanalys i skog och hav, men spanade också in i framtiden. Dagen bjöd på föredrag, utställning och parallella verkstäder. Här kan du ta del av dokumentation från dagen.

Eftermiddagens parallella verkstäder handlade om flera spännande ämnen. Dokumentation från verkstäderna kommer att läggas ut nedan allt eftersom.

Sedan år 2007 ordnar rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar) en årlig temadag. Har du idéer om föredragshållare eller teman för miljöanalysdagen? Ta kontakt!

Återupplev tidigare temadagar!

{Accordion}{Accordion}{Accordion}{Accordion}{Accordion}{Accordion}{Accordion}{Accordion}{Accordion} 

Sidansvarig: plan-web@slu.se