Ansvarsförhållanden och gemensamma rutiner för fortlöpande miljöanalys

Senast ändrad: 25 september 2022

I styrelsens, rektors och fakulteternas delegationsordningar beskrivs ansvarsförhållandena inom fortlöpande miljöanalys. Rådet för fortlöpande miljöanalys, Fomar, utvecklar planerings- och uppföljningsrutiner som kan användas av samtliga fakulteter på ett likartat sätt.


Kontaktinformation