Gemensamma riktlinjer för fortlöpande miljöanalys

Senast ändrad: 27 januari 2017 - slu.se

Fomar utarbetar gemensamma riktlinjer för fortlöpande miljöanalys.

Fakta:

Årlig uppföljning av anslagsfinansierade projekt: rapportera här (länk till enkätverktyget Netigate). Sista svarsdag 2014 är fredag 31 oktober.


Kontaktinformation

Miljöanalyssekreterarna vid Planeringsavdelningen
fomakansli@slu.se

Sidansvarig: plan-webb@slu.se