Utlysning av infrastrukturstöd

Senast ändrad: 04 mars 2021

SLUs centrala forskningsinfrastrukturstöd kommer på grund av ändrade prioriteringar inte att utlysas under 2021.


Kontaktinformation

Sofia Wretblad, handläggare för forskningsinfrastruktur
Planeringsavdelningen

Sofia.Wretblad@slu.se