Utlysning av infrastrukturstöd

Senast ändrad: 10 maj 2022

SLUs centrala forskningsinfrastrukturstöd kommer inte att utlysas under 2022.


Kontaktinformation

Sofia Wretblad, handläggare för forskningsinfrastruktur
Planeringsavdelningen

Sofia.Wretblad@slu.se