Utlysning av infrastrukturstöd

Senast ändrad: 09 april 2019

SLUs centrala forskningsinfrastrukturstöd som kan sökas av forskare för att främja högkvalitativ forskning och internt samutnyttjande kommer inte att utlysas under 2019.

Rektor har, efter diskussion i ledningsrådet, beslutat att medlen för 2020 istället fördelas till fakulteterna för att stödja forskningsinfrastruktur de anser vara av strategisk vikt. Principer för fondens fördelning efter 2020 är inte beslutad, en central utlysning kan därmed återkomma i någon form framöver.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se