Gästforskarprogram i ekonomi

Senast ändrad: 28 augusti 2018

SLU utlyser under fem år medel för finansiering av två gästforskare per år i syfte att främja vetenskaplig forskning inom det strategiskt viktiga ämnet ekonomi. 2018 års utlysning inom programmet gäller produktionsekonomi och entreprenörskap.

I ett gästforskarprogram som antagits av rektor i maj 2018 kan nu forskare vid SLU ta emot forskarkollegor från andra svenska eller utländska universitet som antas som gästforskare med ekonomiskt stöd från SLU. 

Programmet gäller forskare inom ekonomi. Ekonomiämnet är ett av de fyra ämnen som SLU ska satsa särskilt på enligt strategin för 2017-2020.

Programmet kommer att genomföra en utlysning varje år under perioden 2018-2020. 

Tidsomfattning: Programmet gör det möjligt för gästforskare att tillbringa korta perioder vid SLU (en till två månader per år) under en period av tre år.

Ekonomisk omfattning: Gästforskare kommer att få finansiering för lön, resekostnader och boende, för besök vid SLU:s övriga orter, samt möjlighet att bjuda med en kollega för ett kortare besök vid SLU ("tag-along", se riktlinjerna för mer information).

Vem kan nominera: forskare anställda vid SLU, efter godkännande av prefekten. Nomineringar kan också göras gemensamt av forskare vid två eller flera institutioner.

Sista ansökningsdag: 26 oktober 2018 för vistelse med start under våren 2019. 

Mer information om gästforskarprogrammet i ekonomi 


Kontaktinformation

Niklas Nordquist, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
niklas.nordquist@slu.se, 072 236 6601

Sidansvarig: plan-webb@slu.se