Allmänt om forskningsinfrastruktur

Senast ändrad: 09 april 2019
SLU_120402_7991_jsg.jpg

Den infrastruktur som behövs för att ligga i framkant av den vetenskapliga utvecklingen blir allt dyrare och mer tekniskt avancerad, samtidigt som möjligheterna till extern finansiering har minskat. En ökad samordning av resurser, såväl inom SLU som nationellt – och i vissa fall internationellt – är därför nödvändig.

I SLU:s riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur (länk nedan) tydliggörs vilka principer som ska styra prioritering, finansiering och ansvarsfördelning för forskningsinfrastruktur vid SLU.

Sedan 2015 har SLU en central fond för stöd till etablering och utveckling av viss infrastruktur (s.k. infrastrukturstöd). Listor över de forskningsinfrastrukturer som beviljats medel ur den centrala fonden finns längst ner på sidan.

OBS: Under 2019 kommer medel ut fonden inte att utlysas, utan istället delas ut till fakulteterna för satsningar på forskningsinfrastruktur.

 


Kontaktinformation

Sofia Wretblad, handläggare för forskningsinfrastruktur
Planeringsavdelningen

Sofia.Wretblad@slu.se

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se