Workshop - Att utveckla en konkurrenskraftig ansökan till VR

Senast ändrad: 03 februari 2022

Vetenskapsrådet (VR) stödjer grundforskning inom alla områden i Sverige, med en årlig budget på omkring 7 miljarder kronor.

I denna interaktiva workshop kommer Ninad Bondre och Caroline Grabbe (forskningskoordinatorer, SLU Grants Office) att ge tips om hur du kan utveckla en konkurrenskraftig ansökan. Seminariet är öppet för alla forskare vid SLU, och vi vill särskilt välkomna de som planerar att söka medel i den öppna utlysningen 2022.

Workshopen kommer att ges via Zoom, den 15 februari 2022, kl. 9:00-12:00.

Välkommen att registrera dig via följande anmälningslänk, senast den 11 februarihttps://internt.slu.se/en/support-services/external-funding/educations/vr-registration/

PROGRAM

Teori, exempel och diskussion med fokus på:

  • VR:s riktlinjer och bedömningskriterier;
  • att skapa en vinnande helhetsbild (ram och narrativ);
  • ansökans olika delar.