Utbildningar på gång

Senast ändrad: 03 februari 2022

Här hittar du utbildningar och informationstillfällen om externfinansiering som inträffar inom den närmaste tiden samt några exempel på externa organisationer som erbjuder erkänt bra kurser.

Språket i listan nedan indikerar vilket språk som aktiviteten kommer att hållas på. Med koppling till en stor koordinerad ansökan kan utbildningsstöd bli aktuellt för finansiering av aktiviteten.

 

Kurser organiserade av SLU
 • Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer
  Kursen handlar om externfinansiering med fokus på SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag.
 • Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd
  Utbildningen kommer att ge dig kunskap om SLU:s redovisningsmodell, projektredovisning och statlig redovisning. Du kommer också att få veta hur du kvalitetssäkrar institutionens redovisning samt lära sig hur du arbetar i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Deltagande är ett krav för att få permanent tillgång till UBW.
 • Utbildning i fördjupat informationsuttag ur UBW för projektekonomer
  För att kunna tillgodogöra dig kursen krävs goda kunskaper i SLU:s redovisningsmodell och att du är en van användare av ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World).
 • Formas ansökningsdiskussion
  Ansökningsutkast diskuteras (ca 40 minuter per ansökan) i grupper om 3-5 sökande och en erfaren handledare. Inför diskussionen delar de sökande med sig av sina ansökningsutkast (forskningsplan på engelska i en word-fil) till övriga inom gruppen senast en vecka före diskussionen. Diskussionerna kommer att genomföras en dag under perioden 30/3 till 6/4 2022.
 • Formas öppna utlysning: Information/Workshop
  Information och tips inför Formas öppna utlysning. Under förmiddagen får du relevant information och initierade tips och råd kring hur du utformar och skriver din Formas-ansökan av experter från Grants office och andra delar av SLU. Tid och plats: Zoom 11/3 kl 9-12.
 • ERC - Information och Q&A
  En öppen informations- och frågestund med fokus på de kommande ERC-utlysningarna. För att informera om hur finansiering från ERC fungerar och ge dig möjlighet att ställa dina frågor, bjuder Caroline Grabbe och Ninad Bondre - forskningskoordinatorer vid SLU Grants Office, in dig till en öppen informations- och frågestund med fokus på de kommande utlysningarna. Zoom, 16 februari kl 13.
 • Workshop - Att utveckla en konkurrenskraftig ansökan till VR
  I denna interaktiva workshop kommer Ninad Bondre och Caroline Grabbe (forskningskoordinatorer, SLU Grants Office) att ge tips om hur du kan utveckla en konkurrenskraftig ansökan. Seminariet är öppet för alla forskare vid SLU, och vi vill särskilt välkomna de som planerar att söka medel i den öppna utlysningen 2022. Workshopen kommer att ges via Zoom, den 15 februari 2022, kl. 9:00-12:00.
 
Exempel på externa kursorganisatörer
 • Europa Media Horizon 2020 Proposal Development, FP7 & H2020 Project Management and Financial Reporting, FP7 and Horizon 2020 Master of Finance and Administration, Project Development, Technical Management, Financial Management
 • Finance Helpdesk Project Management, Financial, Financial Marie Curie, European Research Council (ERC), Research for the benefit of SMEs, Proposal development
 • Hyperion How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020, How to Write the Impact of a Horizon 2020 Proposal, Proposal Clinics (Writing the Abstract and Impact), How to Present R&D Activities to Business Executives, Public Officials and Politicians
 • Yellow Research H2020 Marie Sklodowska Curie ITN proposals, Marie Curie – Individual Fellowships, Writing Successful ERC Grant proposals, Consolidator Grants: ERC Interview Training, ERC Starting Grants: Interview Training, Writing successful collaborative projects Pillars 2 and 3, Marie Curie Project Management