Externfinansieringsstöd

Senast ändrad: 15 december 2021

Det finns flera källor till stöd för SLU-institutionernas arbete med externfinansiering. Via länk nedan ges en översiktlig bild av stödet till ansökan och till kontrakt. Översikten tar inte ställning till hur användningen av stödet fördelas inom institutionen - mellan projektledare och institutionsadministration.