Ny projektkalkyl

Senast ändrad: 22 oktober 2020
Projektkalkyl

Nu finns det en ny version av SLU:s projektkalkyl (excel). En nyhet är bättre förutsättningar för att kalkylera med stora partnerskap.  Med ökad tydlighet i registreringen av kostnader är det samtidigt förhoppningsvis smidigare att kalkylera oberoende av kalkylomfattning.

Inspelning av kalkylgenomgång i Zoom 2 sep 2020.

Via länkar nedan når du tre mallar av den nya kalkylversionen:

 1. En tom mall.
 2. Ett exempel för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Exemplet har två SLU-institutioner vid olika fakulteter, en extern part och två delprojekt (WP).
 3. Ett exempel på en nedbantad (dolda blad och dolda rader) partnerkalkyl. Ett sätt att hantera kalkylering som startar med att respektive partner registrerar sina kostnader.

Den nya projektkalkylen har testats och kommer att ersätta den nuvarande fr.o.m. 2021. Under återstoden av 2020 kommer båda mallarna att vara tillgängliga.

Nyheter

 1. Fler blad i excelboken - Registreringen är uppdelad på flera blad (2-8). Dels för att snabbare kunna nå viss registrering (t.ex. ett visst kostnadsslag), och dels för att underlätta hantering av stora kostnadsmängder. Det finns också fem olika rapporter (blad 9-13). Blad 9 har kostnaderna för projektet som helhet, motsvarande bladet Sammanställning i nuvarande projektkalkyl. Övriga rapportblad (10-13) beskrivs i punkterna nedan.
 2. Registrering av externa parter och rapport per part - I kalkylens blad 3 kan upp till 30 externa (utanför SLU) parter läggas in, med namn och påslagsvärden (LKP, löneökning etc.). Det är också nytt med rapport per part i blad 10, inklusive per institution och per fakultet på SLU.
 3. WP- registrering och rapport - Om projektet är uppdelat i delprojekt (WP = Work Package) kan upp till 10 WP namnges i blad 4. Alla kostnader som registreras i blad 5-8 kan ges tillhörighet till ett visst WP. Rapport per WP finns i blad 11.
 4. Projektets indirekta kostnader - I blad 12 finns precisering (på nivåer och funktioner) av projektets indirekta kostnader. Sådan precisering efterfrågas av Wallenberg, och av Naturvårdsverket som numera är med i Prisma. Budgeterade belopp per nivå och funktion för SLU som helhet finns under Länkar på sidan för nuvarande projektkalkyl.
 5. Prisma-rapport - Blad 13 har en rapport som är anpassad till det sätt som personalkostnaderna normalt ska registreras i Prismas budgetformulär.
 6. Medfinansiering av direkta kostnader - blad 5-8 har kolumn (E) för reglering av medfinansieringsandel (%). Andelen kan styras för hela kolumnen i kolumnrubriken, eller per kostnadsrad. Samma andel (större än 0) i hela kolumnen gäller de fall då finansiären ställer krav på medfinansiering av en viss andel av totala direkta kostnader. Reglering per rad används då enskilda kostnader ska tas upp som medfinansiering, ofta frivilligt för att öka en ansökans konkurrenskraft.
 7. Timkalkylering -Stöd för timkalkylering är tillagt i blad 5.
 8. OH-finansiering i belopp per HTE - Vissa finansiärer (t.ex. Mistra) har sin OH-finansiering (till indirekta och lokalpåslag) i form av ett fast belopp per heltidsekvivalent (HTE) och år. I blad 5 finns nu stöd för att kalkylera med HTE.
 9. Finansiärsinformation - I blad 2 finns 9 fasta val för finansiär. Till varje val finns en informationstext med grunderna i finansiärens normala budgetregler. Dessa texter är nu ganska summariska, men kan utvecklas efterhand. Ytterligare fasta val kan förstås också läggas till över tid.

  >>Projektkalkyl ny version 2020 - tom mall (excel)

  >>Projektkalkyl ny version 2020 - exempel KAW (excel)

  >>Projektkalkyl ny version 2020 - exempel partnerkalkyl (excel)
Sidansvarig: frank.sterner@slu.se