Pivot

Senast ändrad: 09 december 2020

Pivot är en global söktjänst för utlysningar av forskningsmedel. Låt Pivot ge dig veckovisa e-post uppdateringar av relevanta utlysningar - efter att du har lagt en timma på att justera din sökning.

Till Pivot » 

SLU har licens på Pivot t.o.m. februari 2021. Externfinansiering/Grants Office planerar att INTE förlänga avtalet därefter. Huvudskälet är att SLU:s personal använder Pivot i liten utsträckning. Användningen har ökat marginellt mellan åren sedan starten 2016. Vi bedömer det därför inte längre rimligt att betala ca 230 tkr/år för licensen. Kontakta externfinansiering@slu.se om du har synpunkter på att SLU avslutar användningen av Pivot.  

Den licens SLU har ger alla med SLU-dator på ett SLU-nätverk direkt tillgång till söktjänsten via länk ovan.

För att komma åt tjänsten från annan dator/nätverk, och kunna skapa/redigera individuell profil och sökningar, krävs registrering i Pivot under Sign up. Ange din SLU-epost och välj Swedish University of Agricultural Sciences - SLU som Affiliated Member Institution.

Det första du ska göra efter att ha skapat ditt konto och loggat in för första gången är att "Claim profile", nås i rullgardinsmeny under ditt namn högt upp till höger.

Bra introduktion till Pivot ges i korta filmer på Youtube.

På ett antal institutioner finns lokala kontaktpersoner som du kan vända dig till med frågor och som kan hjälpa dig att sätta upp dina sökningar. Kontaktpersoner finns på följande institutioner:

 • Anatomi, fysiologi och biokemi: Gunnar Pejler, Liya Wang och Lena Holm
 • Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi: Christina Lunner Kolstrup, Elisabeth von Essen
 • Artdatabanken: Tord Snäll
 • Husdjurens miljö och hälsa: Stefan Gunnarsson
 • Husdjurens utfodring och vård: Anna Skarin och Torsten Eriksson
 • Kliniska vetenskaper: Susanne Pettersson
 • Landskapsarkitektur, planering och förvaltning: Thomas Randrup, Åsa Ode Sang
 • Molekylära vetenskaper: Tomas Linder
 • Norrländsk jordbruksvetenskap: Johanna Wallsten
 • Skogens biomaterial och teknik: Dimitris Athanassiadis
 • Skogens ekologi och skötsel: Mats Öquist
 • Skogsekonomi: Peichen Gong
 • Skogsgenetik och växtfysiologi: Rosario Garcia Gil
 • Sydsvensk skogsvetenskap: Johanna Witzell
 • Vilt, fisk och miljö: Göran Ericsson
 • Växtproduktionsekologi: Giulia Vico
 • Växtskyddsbiologi: Erik Andreasson, Marco Tasin, Peter Andersson, Peter Witzgall, Rickard Ignell