Stöd till koordinerade forskningsansökningar

Senast ändrad: 01 juni 2021

Grants Office/enheten för externfinansiering kan erbjuda specialiststöd vid större komplexa ansökningar som SLU koordinerar. För att få tillgång till denna service är det bra om ni har stöd från institutionens prefekt och att projektet har en stark koppling till SLU:s strategier. Beroende på forskningskoordinatorernas arbetsbelastning kan det finnas andra möjligheter till stöd. Välkommen att kontakta oss för att diskutera din ansökan!

Vilken typ av stöd finns tillgänglig?

Forskningskoordinatorerna kan främst hjälpa ansökningsgruppen med:

  • Koordinera ansökningsprocessen
  • Ta fram bakgrundsinformation för utlysningen
  • Ge råd om projektdesign, organisation och projektgenomförande
  • Stödja den interna kommunikationen inom konsortiet
  • Kvalitetsgranska ansökan
  • Ge stöd vid budgetering och projektekonomi
  • Ge stöd vid registrering av ansökan

 

Mer information kring det stöd Grants office kan ge finns samlade på denna sida: 

https://internt.slu.se/go-support

 

Hur gör du för att få tillgång till detta stöd?

Skicka en epost till grantsoffice@slu.se där du beskriver vilken ansökan du arbetar med så kontaktar vi dig och diskuterar vilket stöd vi kan ge dig.