Stöd till koordinerade forskningsansökningar

Senast ändrad: 12 oktober 2020

Externfinansiering/Grants Office erbjuder specialiststöd vid större komplexa ansökningar som SLU koordinerar. För att få tillgång till denna service krävs stöd från institutionens prefekt, en total projektbudget på minst 20 MSEK samt att projektet har en stark koppling till SLU:s strategier. Beroende på forskningskoordinatorernas arbetsbelastning, kan det finnas andra möjligheter till stöd. Välkommen att kontakta oss för att diskutera din ansökan!

Detta stöd har ingen separat avgift, det ingår i universitetsadministrationens generella påslag på kärnverksamhetens löner.

Vilken typ av stöd finns tillgänglig?

Forskningskoordinatorerna kan främst hjälpa ansökningsgruppen med:

  • Koordinera ansökningsprocessen
  • Ta fram bakgrundsinformation för utlysningen
  • Ge råd om projektdesign, organisation och projektgenomförande
  • Stödja den interna kommunikationen inom konsortiet
  • Kvalitetsgranska ansökan
  • Ge stöd vid budgetering och projektekonomi
  • Ge stöd vid registrering av ansökan

Forskningskoordinatorerna kan, beroende på arbetsbelastning, även ge stöd inom andra områden efter överenskommelse.

Hur gör du för att få tillgång till detta stöd?

Skicka en epost till grantsoffice@slu.se där du beskriver vilken ansökan du arbetar med så kontaktar vi dig och diskuterar vilket stöd vi kan ge dig.

Beroende på arbetsbelastning så kan det bli nödvändigt att prioritera förfrågningar om support. SLU:s SET-grupp ansvarar för dessa beslut baserat på informationen som ges i ansökan om stöd.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se