Effektiv användning av stöd till externfinansiering

Senast ändrad: 02 maj 2019

Stöd till SLU-institutionernas arbete med externfinansiering finns främst hos finansiär, koordinator och universitetsadministration. Syftet med översikten via länk nedan är att visa en effektiv turordning i användningen av stödet till ansökningar och till projekt. Översikten tar inte ställning till hur användningen av stödet fördelas inom institutionen - mellan projektledare och institutionsadministration.

Sidansvarig: frank.sterner@slu.se