SLU:s externa finansiering från 2010

Senast ändrad: 22 februari 2021

I excellistor (länk nedan) finns belopp på bidrag och uppdrag från alla SLU:s externfinansiärer fr.o.m. 2010.

Större delen av externfinansieringen är bidrag som normalt erhålls efter att ha konkurrerat med andra sökande i en bidragsutlysning.

Uppdrag utgör ca 20 procent av SLU.s totala externfinansiering. Uppdragen är normalt mer specifika och styrda av uppdragsgivaren.

SLU:s externfinansiering fr.o.m. 2010 (Excel) >>