Vinnova

Senast ändrad: 22 augusti 2017

Verket för innovationssystem

Typ av finansiär: Svensk myndighet
Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar Vinnova ca 2 miljarder kronor i olika insatser.

Vinnova har också regeringens uppdrag att främja det svenska deltagandet i EU:s FoU-program samt ge information och rådgivning om EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Vid Vinnova finns flera av de nationella kontaktpersoner - National Contact Point (NCP) - som kan ge råd och stöd om EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

 

Vinnovas utlysningar

Vinnovas finansiering görs normalt inom ramen för utlysningar inom olika strategiska områden. Utlysningarna kan vara tidsbegränsade eller kontinuerligt öppna för ansökan under programperioden. I vissa fall utlyses s.k. planeringsbidrag för att utforma en fullständig ansökan.  Alla Vinnovas utlysningar publiceras på Vinnovas webbplats.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se