Vinnova

Senast ändrad: 20 maj 2020
vinnova logga

Vinnova – en statlig myndighet under Näringsdepartementet

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga. Vinnova identifierar utvecklingsområden för olika satsningar och skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt med ungefär tre miljarder kronor årligen.

Vinnova är också den primära nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Varje programområde inom Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner som kan hjälpa och guida den som vill delta i Horisont 2020. Kontaktpersonerna finns i första hand på Vinnova och Vetenskapsrådet - Alla kontaktpersoner för Horisont 2020.

FINANSIERINGSFORMER

Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt och kan också finansiera förstudier inför projekt inom forskning och innovation, och ge stöd till små- och medelstora företag. Vinnova ger endast finansiering till organisationer, och oftast är det ett krav att projekt omfattar flera parter.

Finansieringsmöjligheter annonseras genom olika utlysningar. I utlysningen specificeras vilka typer av organisationer som kan söka bidrag. Alla utlysningar publiceras på Vinnovas webbplats.

MEDFINANSIERING

Vinnova finansierar oftast inte alla kostnader i ett projekt. Därför måste annan finansiering täcka en del av kostnaderna. Krav och förutsättningar för finansiering finns förklarade i en guide tillgänglig på Vinnovas webbsidor.

ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN

Instruktioner för ansökningar mm. finns på Vinnovas webb. Via Vinnovas Intressentportal kan du ansöka om bidrag och hantera pågående projekt.

STÖD MED DIN ANSÖKAN

Om du har frågor om ansökningar till Vinnova, kontakta Grants Office via grantsoffice@slu.se.

Budget

Kontakta projektekonomen vid din institution för hjälp med budgering i SLU:s projektkalkyl.

PROJEKTHANTERING

Rapportering görs via Vinnovas Intressentportal. Projektekonomen vid din institution kan hjälpa dig med den ekonomiska rapporteringen, och projektledaren för projektet ansvarar för den vetenskapliga rapporteringen. Vinnova informerar på sin hemsida om hur du ska göra rapporteringen.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se