SSF

Senast ändrad: 13 december 2018

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Typ av finansiär: Svensk oberoende offentlig stiftelse

Kostnadstäckning: För täckning av indirekta kostnader inklusive lokalkostnader tillåter SSF normalt ett påslag av 35% på lön och driftskostnader.

SSF är en oberoende svensk forskningsfinansiär som stödjer forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Genom att finansiera forskning med hög vetenskaplig kvalitet, relevans och genomslagskraft i samhället, har SSF som målsättning att främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Årligen fördelar SSF ca 1 miljard kronor till forskning i form av rambidrag, bidrag till strategiska forskningscentra, individuella karriärbidrag, samt bidrag för ökad personrörlighet mellan sektorer, universitet, länder och ämnesområden. Under åren 2017-2021 har SSF valt att prioritera följande områden;

  • Informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT)
  • Livsvetenskap med fokus på teknologier och Bioengineering
  • Materialforskning med fokus på ny och bättre funktionalitet samt produktion

Utlysningar och nyheter

SSF publicerar varje år ett tiotal utlysningar, som kontinuerligt uppdateras på SSF:s hemsida.

Alla ansökningar till SSF skickas in via SSF:s ansökningsportal.

För att få uppdaterad information om SSF kan du prenumerera på deras nyhetsbrev, som kommer ut några gånger per termin.

Projektkalkyl

Kontakta projektekonom vid din institution för hjälp med budget till din SSF-ansökan i SLU:s projektkalkyl.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se