SLF

Senast ändrad: 13 december 2018

Stiftelsen Lantbruksforskning

Typ av finansiär: Svensk privat stiftelse

Kostnadstäckning: Stiftelsens omkostnadspålägg utgör 25% på beviljade direkta kostnader, och är avsett för indirekta kostnader och lokalkostnader.

Av stiftelsens strategi framgår att:
Stiftelsen Lantbruksforskning kommer för perioden 2012–2020 att rikta in forskningsinsatserna mot att främja tillämpbar forskning inom följande fokusområden: Livsmedel, Klimat & Miljö, Energi samt Företagande. Vart och ett av områdena rymmer kritiska utmaningar och samtidigt affärsmöjligheter för varje bransch och varje enskild företagare inom de gröna näringarna.

Utlysningar

Stiftelsen har utlysningar av tre typer:

  • Öppna utlysningar
  • Riktade utlysningar
  • Specialutlysningar

Projektkalkyl

Kontakta projektekonom vid din institution för hjälp med budget i SLU:s projektkalkyl.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se