Sida

Senast ändrad: 03 maj 2018

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Typ av finansiär: Svensk myndighet
Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom sitt arbete och tillsammans med andra bidrar Sida till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sida arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se