Prisma

Senast ändrad: 12 augusti 2019

Prisma är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets (VR) system för att hantera bidragsansökningar och bidragskontrakt.

För att kunna söka finansiering från något av forskningsråden krävs ett personkonto i Prisma. Detta gäller både sökande (projektledaren) och medverkande forskare. På personkontot registrerar du CV och publikationslista.

Förutom medverkande forskare kan sökande bjuda in medverkande administratör till sin ansökan, med syfte att den som blir inbjuden kan bistå med att granska / fylla i delar av ansökningsformuläret (t.ex. budget). Även en medverkande administratör måste ha personkonto i Prisma, men behöver inte registrera CV och publikationslista.

Prefekter (inkl.stf) och projektekonomer har unika roller i Prisma (se nedan) som kräver personkonto, men inte registrering av CV och publikationslista.

Att skapa personkonto i Prisma

Personkonto registreras  i Prisma. På Prisma-sidan finns knappen Skapa personkonto högt upp till höger. Under den knappen har du valet Skapa personkonto med SWAMID. SLU:s AD-inloggning är ansluten till SWAMID. Fördelen med att skapa personkonto med SWAMID är att du kan använda din SLU AD-inloggning även i Prisma (utom första gången, se nedan). Skapar du personkonto utan SWAMID krävs alltid separat användare och lösen till Prisma.

Skapa personkonto avslutas med att du får en e-post från no-reply@prisma.research.se med rubriken Ett konto har skapats/Account created i det brevet finns en Aktiveringslänk som du måste klicka på för att kunna använda ditt personkonto.

När du loggar in i Prisma första gången efter att ha klickat på aktiveringslänken måste du göra det med inloggningsuppgifterna som står i brevet. Därefter kan du logga in med din SLU AD-inloggning via SWAMID.

Prefekt och projektekonom i Prisma

Prefekt (inkl. stf) och projektekonom har särskilda organisationsroller i Prisma:

  • Prefekt signerar ansökningar, kontrakt och förfrågningar (t.ex. byte av projektledare) för sin institution.
  • Projektekonom registrerar ekonomiska rapporter för sin institution. Efter registrering måste projektledaren godkänna rapporten i Prisma, vilket innebär att den skickas in till finansiären.
    I ekonomimeddelande 2019:1 beskrivs den Agressomall som är anpassad för ekonomisk rapportering i Prisma.

För båda dessa roller krävs, förutom att skapa personkonto enligt ovan, att tacka ja till inbjudan att administrera SLU i Prisma. Inbjudan kommer med e-post från no-reply@prisma.research.se med rubriken Inbjudan till organisation/Invitation to organisation i det brevet finns en länk Tacka ja till inbjudan som du måste klicka på för att kunna signera eller registrera ekonomiska rapporter i Prisma.

För att få en sådan inbjudan efter det att du har skapat personkoto:

Varken signerings- eller rapporteringsrollen kräver registrering av CV och publikationslista i Prisma.

Sidansvarig: frank.sterner@slu.se