Mistra

Senast ändrad: 09 september 2019

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Typ av finansiär: Svensk oberoende offentlig stiftelse

Kostnadstäckning: Mistra kräver normalt att en summa som minst motsvarar 15% av Mistra-bidraget motfinansieras från andra källor. Som OH-finansiering (indirekta kostnader och lokaler) har Mistra ett fast belopp per heltidsekvivalent och år. Aktuellt belopp finns via länken "Godkända kostnader och godkänd motfinansiering" nedan.

Mistra stödjer forskning med strategisk betydelse för en god livsmiljö
och hållbar samhällsutveckling, där målsättningen att lösa viktiga miljöproblem
står i fokus. Vanligtvis utlyser Mistra årligen två till fyra forskningsprogram
där framstående forskare från olika forskningsfält jobbar i nära samarbete med
företag, myndigheter och andra aktörer, för att utveckla nya produkter,
tjänster och arbetsmetoder som kan möta samhällets miljöutmaningar.

Som regel löper Mistras forskningsprogram över fyra år, men de flesta beviljas även fortsatt finansiering i ytterligare fyra år, efter utvärdering. Varje år
investerar Mistra således ca 200 miljoner kronor i svenska forskningsprogram
som främjar etablering av nya starka gränsöverskridande forskningsmiljöer och
stärkt svensk konkurrenskraft. 

Utlysningar och nyheter

Mistra publicerar i regel två till fyra utlysningar varje år, som kontinuerligt uppdateras på Mistras hemsida.

Mistra använder sig inte av någon ansökningsportal eller fasta ansökningsformulär, utan varje ansökan utformas och skickas in enligt de instruktioner som anges i utlysningstexten.

För att få uppdaterad information om Mistra och forskning finansierad av Mistra, besök deras sidor Nyheter och Publikationer.

Projektkalkyl

Kontakta projektekonom vid din institution för hjälp med budget till din Mistra-ansökan i SLU:s projektkalkyl.

För finansiering av indirekta och lokaler ger Mistra ett fast belopp per heltidstjänst och år. Aktuellt belopp finns i Godkända kostnader och godkänd motfinansiering.

I SLU:s projektkalkyl behöver totalbeloppet till indirekta och lokaler, enligt Mistras regler, räknas om till en procentsats för att få en korrekt bild av det totala medfinansieringsbehovet på SLU.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se