Life

Senast ändrad: 25 februari 2019
LIFE.gif

Typ av finansiär: EU

Kostnadstäckning: Max 60% men för prioriterade arter, upp till max 70% procent av stödberättigade kostnader (inkl OH 7%).

Naturvårdsverket är svensk representant för samarbetsprogrammet Life, som finansierar internationella samarbetsprojekt inom områdena Natur och biologisk mångfald, Miljöpolitik och miljöstyrning samt Information och kommunikation.

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljön och årligen delar EU-kommissionen ut pengar till projekt i medlemsländerna.

Varje år genomför EU-kommissionen en ansökningsomgång för projekt inom LIFE. Bidragen beslutas och delas ut året efter ansökan. Villkoret för bidraget är att det också finns finansiering från annat håll.

Fakta:

Det kommer att vara hårdare konkurrens än vanligt om de traditionella projekten i år. Det beror på flera saker. Dels medfinansierar EU en större andel av projektbudgeten än tidigare i varje projekt, vilket gör att pengarna räcker till färre antal projekt. Dels fördelas pengarna även på ett antal andra projekttyper, t.ex. integrerade projekt, kapacitetsbyggande projekt (ej för Sverige) och förberedande projekt (ej för Sverige). Årets budget för traditionella projekt är dessutom en relativt låg andel av den totala budgeten för perioden 2014-2020.

Så det gäller att skriva en bra ansökan och kamma hem många poäng!

Nu är det möjligt att söka ett skrivarstöd från Naturvårdsverket för att ta fram en ansökan till EU:s LIFE-program under ansökningsåret 2019. Skrivarstödet gäller LIFE-ansökningar inom området natur och biologisk mångfald. Läs mer om stödet.

Kontakta gärna Christer Borglin på Grants Office om ni jobbar med en ansökan. christer.borglin@slu.se, 5068

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se